Skip to content Skip to footer
 • Bezoekers die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. Het is de organisatie toegestaan deze opnamen te gebruiken voor promotionele doeleinden;

 • Het is voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij overtreding volgt direct verwijdering van het terrein. Op verzoek van bar personeel, beveiliging of andere bevoegden dient een ID-bewijs getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld;

 • Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen;

 • Drank en eten kan worden betaald met de hiervoor aangestelde munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s, waar zowel contant kan worden betaald, als met pinpas. Eenmaal gekochte consumptiemunten zijn alleen voor de betreffende editie geldig, Deze munten kunnen niet worden ingewisseld;

 • Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Stichting Vlearmoesplein dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiele schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van eigendommen;

 • Op het evenemententerrein zal muziek met een hoog geluidsniveau worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die hierdoor kunnen optreden aan het gehoor;

 • Op verzoek van de beveiliging dan wel organisatie dienen bezoekers zich te legitimeren. Indien geen geldige legitimatie kan worden overhandigd, wordt de toegang tot het evenement ontzegd. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, Nederlandse Identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Kopieën zullen niet worden geaccepteerd;

 • De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren of verwijderen van het evenemententerrein. Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op en rondom het festivalterrein zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden;

 • Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd zal de toegang worden geweigerd;

 • Het is verboden op het evenemententerrein drugs voorhanden te hebben en/of te gebruiken;

 • Het is verboden mee te nemen naar op het evenemententerrein:
  • Professionele apparatuur ter vervaardiging van beeld en/of geluidsfragmenten voor commerciële toepassingen zonder voorafgaande toestemming van de organisatie;

  • (Alcoholhoudende) dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, plastic flessen, lachgas(patronen), spuitbussen, vuurwerk, (vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen op straffe van inbeslagname.

 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en/of beveiliging;

 • Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd;

 • In alle tenten van de horeca, in alle toiletcabines en in alle andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een algeheel rookverbod;

 • Racistisch, fascistisch en/of nationalistisch gedrag, politieke uitingen zijn niet toegestaan;

 • Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele/commerciële activiteiten te verrichten.

Bezoekers die zich niet aan de regels kunnen houden en de veiligheid van andere in gedrang brengen worden onmiddellijk van het Evenemententerrein verwijderd en wordt de toegang tot het Evenemententerrein ontzegd.